De gemeente Woerden informeert haar inwoners over de stappen die nog nodig zijn voor de realisatie van een recreatie-eiland bij de Cattenbroekerplas. Initiatiefnemer Marijn van Amstel-Okkerman heeft haar plannen voor een recreatie-eiland al eerder gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Om de recreatieplannen mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Deze komt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels ingediend en de vooraankondiging voor de ontwikkeling van het recreatie-eiland is bekend gemaakt in de Woerdense Courant.

Naar verwachting komt er in het tweede kwartaal van dit jaar een informatiebijeenkomst.

Foto: Recreatieplas Cattenbroek