De strook grond tussen de A12 en de recreatieplas is de moeite waard om te onderzoeken of daar een bedrijventerrein kan worden aangelegd. Dat vindt Jelmer Vierstra van Progressief Woerden (PW).

In een nieuwsbrief van de partij schrijft Vierstra dat onderzoek interessant is omdat het terrein veertig hectare groot is. Woerden heeft negen hectare bedrijfsterrein nodig. Daardoor ontstaat volgens Vierstra de kans om een rijk begroeide geluidswal neer te leggen tussen de bedrijven en de plas.

Daarmee zou niet alleen geluidsoverlast in de wijk kunnen verminderen, maar zouden bedrijven ook uit het zicht kunnen verdwijnen. Verder denkt het Progressief Woerden-raadslid dat het gebied juist een extra recreatiefunctie kan krijgen. Bijvoorbeeld met een boomrijk trimparcours en extra wandelpaden.