Logo Gemeente Woerden 2Vorig jaar zijn er 33 klachten bij de gemeente Woerden binnengekomen. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar 22. De meeste klachten hadden betrekking… op afval en reiniging, het klant contact centrum en realisatie en beheer. Steeds meer klachten werden vorig jaar op informele wijze afgedaan zodat een officiĆ«le klachtenprocedure niet hoefde te worden doorlopen. Vorig jaar gebeurde dat in 88% van de gevallen tegen 55% in 2015. Volgens het college van burgemeester en wethouders is met de informele afhandeling bereikt dat klachten naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld.