Logo Kliko bruin Een inwoners van de gemeente Woerden heeft in een brief aan de gemeenteraad van Woerden z’n verbazing uitgesproken over de kosten van 500.000 euro voor…

nieuwe afvalcontainers. Volgens de briefschrijver mankeert er niets aan de oude containers en hadden die voor een veel kleiner bedrag kunnen worden voorzien van een chip. Eén raadslid bij wie hij dat onder de aandacht bracht, zou gezegd hebben dat de gemeente Woerden rijk is en hij zich dus niet druk hoefde te maken.

Verder schrijft hij dat de nieuwe wijze van afval inzamelen niet zal leiden tot minder afval. Een systeem waarbij het afval wordt gewogen zou dat volgens de briefschrijver wel doen. Hij voorziet hogere kosten voor de gemeente doordat mensen die hun container niet ieder veertien dagen aanbieden, geld terug krijgen.

De briefschrijver is verbaasd over het gemak waarmee Woerden overschrijdingen van het budget en achterstallig onderhoud ten laste van de reserve brengt.

Foto: RPL
RPL klikocode