Progressief Woerden plaatst vraagtekens bij plannen van het college van B&W van Woerden om voor de regiotaxi in regionaal verband te gaan samenwerken. In een informatiebrief aan …

de gemeenteraad schrijft het college te willen samenwerken op basis van uitgangspunten die met vijftien andere gemeentes zijn opgesteld.

Progressief Woerden heeft vragen over de samenwerking gesteld. De partij wil weten waarom er moet worden samengewerkt. Progressief Woerden zegt de afgelopen periode regelmatig klachten te hebben ontvangen van inwoners die onnodig lang moesten wachten op de regiotaxi of soms helemaal niet op tijd op bestemming kwamen. Nu er gekozen wordt voor een regionale aanpak is het belangrijk, zegt Progressief Woerden, dat er ervaringen van gebruikers worden meegenomen en er een goede lokale oplossing komt voor doelgroepenvervoer.