De gemeente Bodegraven Reeuwijk ziet mogelijkheden om het zware vrachtverkeer deels te weren uit de dorpskern van Nieuwerbrug.

Hiervoor zijn de vooruitzichten gunstig zegt de gemeente. Een mogelijkheid is om vanaf de hoek Molendijk/Korte Waarder een ontsluitingsweg aan te leggen naar Verweij Houttechniek aan de Barwoutswaarder. Ook Francken en Wagensveld sluit hierop aan en stelt hiervoor grond beschikbaar. De bedrijven willen de aanleg van de weg deels zelf financieren.

Daarmee zou veel zwaar vrachtverkeer niet meer door de kern van Nieuwerbrug hoeven te rijden. Wat betreft Driebruggen en Waarder liggen de vooruitzichten voor een oplossing wat verder in de toekomst.