Logo Uni sex wcNaar aanleiding van het artikel ‘Een gastvrije gemeente heeft genoeg toegankelijke toiletten’ in het AD van 1 november heeft het CDA Woerden raadslid Rumo van Aalst op 6 november…

schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld.

Het CDA Woerden staat achter het pleidooi van de Maag Lever Darm Stichting in het AD-artikel. Ook in een binnenstad als die van Woerden horen genoeg (semi-) openbaar toegankelijke toiletten aanwezig te zijn, en een goede bewegwijzering naar die toiletten. Om die reden heeft het CDA Woerden in eerste instantie een aantal vragen voor het college, waaronder de vraag wat het concrete resultaat is van de vraag aan de winkeliers en horecaondernemingen om meer toiletten voor de bezoekers van de binnenstad beschikbaar te stellen, en hoe in een goede bewegwijzering naar die toiletten is voorzien.