Logo Raadszaal WoerdenDe Woerdense fractie van ChristenUnie/SGP gaat vragen stellen aan de gemeente Woerden over de asbestdaken. De gemeente is verantwoordelijk voor de inventarisatie…

van het aantal asbestdaken in Woerden, voor de voorlichting richting de inwoners, over slopen en subsidiemogelijkheden, en op termijn voor de handhaving.

ChristenUnie/SGP wil weten of er al een inventarisatie is begonnen en zo niet wanneer dat gaat gebeuren. Wordt er samenwerking gezocht in de Provincie en komt er een plan van aanpak naar de raad om het verwijderen van asbestdaken in Woerden serieus op te pakken?

Voor 2024 moeten alle grote en kleine asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd, dit is door de landelijke overheid bepaald. Dit verbod gaat gelden voor alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. In 2024 is het al 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. Het verbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen.