Logo RugstreeppadDe fracties in Woerden hebben de gemeente vragen gesteld over het bestemmingsplan van begraafplaats Rijnhof. In verband met de aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad…

op de begraafplaats is een ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Op 20 april heeft de gemeenteraad van Woerden besloten om niet in te stemmen met het bestemmingsplan Rijnhof.

De fracties willen weten waarom de aanvraag voor ontheffing voor het vangen van de rugstreeppad nog is aangevuld op 10, 13 en 21 juni als de gemeenteraad op 20 april al heeft besloten om hiermee niet in te stemmen. Ook willen zij weten of het de bedoeling is dat het college gehoor wil geven aan het vangen van de rugstreeppad tussen september en december.