Logo WOZ waardeEen tekort op de begroting van de gemeente Woerden van ruim 136.000 euro is volgens de fractie Bakker ontstaan door slordig handelen. Het tekort wordt veroorzaakt doordat…

Woerden voor de bepaling van de WOZ waarde dijken die deel uitmaken van tuinen heeft meegerekend. Dat is volgens de regelgeving niet toegestaan. De gemeente Woerden is hierover vorig jaar al over geïnformeerd maar toch is er geen rekening mee gehouden.

Reem Bakker heeft over de fout vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Bakker vraagt zich af hoe het kan dat de gemeenteraad hierover bij het vaststellen van de belastingverordeningen vorig jaar, niet op de hoogte is gesteld. De partij wil weten wat de gevolgen voor eigenaren van de dijken zijn en hoe zij worden geïnformeerd.