De SP Woerden heeft een aantal vragen gesteld aan het college over dak- en thuislozen. Men vraagt of Woerden deze heeft en zo ja hoeveel en welke leeftijdscategorie.

Ook wil de SP weten hoeveel er opgevangen worden en of er ook buitenluchtslapers zijn en of het in de lijn der verwachting ligt dat er een toe- of afname is, niet alleen in deze categorie, maar ook van illegalen.