Logo SchoolbordInwonersbelangen en ChristenUnie-SGP hebben vragen aan burgemeester en wethouders van Woerden gesteld over passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim.

De twee raadsfracties willen onder meer weten hoe groot de groep van leerlingen is die langdurig school verzuimt en wat het college er aan denkt te doen om die groep scholieren onderwijs te kunnen laten krijgen dat passend is.

De fracties van ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen vinden dat elk kind ofwel iedere jongere recht heeft op passend onderwijs en dat geen van hen buiten beeld van de gemeenschap mag raken. De gemeente moet dat in de gaten te houden vinden de twee partijen.