Logo InwonersbelangenInwonersbelangen heeft vragen gesteld over een reclamebord dat bij de Molenbrug in Harmelen staat. Volgens de partij blijkt uit een onlangs gehouden enquête dat één…

van de meest gevaarlijke punten in Harmelen het kruispunt bij de Molenbrug is. Sinds aanleg van nieuw asfalt, is het verhoogde plateau op de kruising weg en zouden vooral fietsers en voetgangers meer gevaar lopen. Burgemeester en wethouders willen het toestaan om bij de kruising een reclamebord neer te zetten. Inwoners van Harmelen zijn volgens Inwonersbelangen tegen het bord omdat het ‘t overzicht op de kruising belemmert. De partij heeft er vragen over gesteld aan het college.