Inwonersbelangen vraagt zich af of de Woerdense wijkagenten wel aan hun taak toekomen en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

De partij wil weten hoeveel wijkagenten er zijn in Woerden die voldoen aan de functieomschrijving van de website van de Nationale Politie. Ook is Inwonersbelangen benieuwd of er een norm is voor het aantal wijkagenten voor een bepaalde hoeveelheid inwoners en of Woerden daar dan aan voldoet.

Volgens de website van de Nationale Politie is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk die weet wat er speelt. Hij kan problemen in een vroeg stadium oplossen en situaties die uit de hand lopen mogelijk voorkomen. Het werk staat echter wel onder druk door onder meer de opvang van verwarde personen, de inzet bij beveiliging en noodhulpdiensten.