Logo Progressief WoerdenProgressief Woerden wil duidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe wet natuurbescherming. De wet is dit jaar van kracht geworden en regelt taken op het gebied van natuurbescherming…

die door de provincie en gemeentes moeten worden uitgevoerd. Gemeentes moeten daarbij onder meer controleren of er een aanvullende vergunning nodig is bij de aanvraag van een bouwvergunning.

Utrecht legt bij uitvoer van de wet vooral nadruk op de Flora en Faunawet. Dat betekent volgens Progressief Woerden dat ook van gemeenten een grotere inzet en meer kennis wordt verwacht. De partij wil daarom weten hoe Woerden zich op de nieuwe wet heeft voorbereid en hoe de handhaving plaats gaat vinden.