De SP Woerden heeft vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over de gevolgen van het Programma Aanpak Stikstof.

Onlangs deed de Raad van State uitspraak over de aanpak van stikstof. Dat heeft tot gevolg dat op sommige plaatsen in ons land bijvoorbeeld bouwprojecten zijn stil gelegd. In Woerden vraagt de SP zich af of B&W zicht hebben op de gevolgen van stikstof voor zover die van de landbouw en industrie afkomstig zijn.

De partij vraagt wat het college wil doen om landbouw en industrie tegemoet te komen. Wilma de Mooij van de SP zegt te willen weten wat de impact is van het besluit op Woerden voor zowel bestaande als nieuwe plannen voor woningbouw, aanleg wegen, verkeer en vervoer in het algemeen en uitbreiding van het industrieterrein.