Logo Brief 2De VVD Woerden heeft in een brief aan de gemeente vragen gesteld over een uitspraak in een jeugdzorgzaak in Geldermalsen waarbij een gezin met 2 probleemkinderen van de…

gemeente geld ontving dat te weinig was om in de hulpvraag te voorzien. De rechter oordeelde dat het toegekende bedrag niet rechtsgeldig was, omdat de gemeente niet bevoegd is de bedragen vast te stellen. De rechter heeft geƫist dat er een gemeentelijke verordening jeugdhulp gemaakt moet worden.

De fractie van VVD Woerden heeft aan het college van B en W herhaaldelijk vragen hierover gesteld maar die konden niet duidelijk worden beantwoord. De VVD vraagt zich onder andere af of Woerden een verordening met de tarieven voor jeugdhulp ter bespreking en ter stemming heeft voorgelegd en of er in Woerden ook zaken zijn waarbij er voor jeugdhulp minder budget beschikbaar is gesteld dan nodig was.