Logo Veiligheids MonitorIn de gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgen vanaf 17 augustus 894 inwoners per post een vragenlijst toegestuurd in het kader van de veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek…

naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het is volgens burgemeester Van der Kamp belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de leefbaarheidsituatie in de gemeente.