Logo Begraafplaats In Bodegraven is op de Algemene Begraafplaats Vredehof te weinig ruimte om nog te kunnen begraven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft daarom rondom de begraafplaats…

grond aangekocht. Voor de uitbreiding is eerder een totaal ontwerp gemaakt waarvan de afgelopen jaren al onderdelen zijn uitgevoerd zoals de herinrichting van het voorplein, de bomenlaan en de parkeerplaats.

In september wordt gestart met de werkzaamheden voor de uitbreiding.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen, het dempen en graven van watergangen, het ophogen met zand en de aanleg van de groene omzooming.

Foto: RTV Bodegraven
34 Vredehof