Stichting De Groene Buffer uit Harmelen heeft in een brief aan de gemeenteraad van Woerden aandacht gevraagd voor de sluipend oprukkende buurgemeente Utrecht.

De stichting vindt dat de ontsluiting van de Harmelerwaard door Woerden afgedwongen had kunnen en moeten worden via de Oostzijde van de Harmelerwaard, in het verlengde van de Landschapsbaan. Utrecht heeft echter anders beslist en de ontsluiting wordt nu aanmerkelijk veel westelijker gerealiseerd op het grondgebied van Harmelen (gemeente Woerden).

De Groene Buffer heeft ook melding gemaakt van de aanleg van de geluidswal langs de A12. Ze noemt dit een sluipend proces van de oprukkende stad Utrecht. Woerden moet geen vazal willen zijn van Utrecht en moet niet toestaan, dat Utrecht het dorp Harmelen zo ongeveer alsnog inlijft en annexeert voor haar ruimtelijk gerief, schrijft de stichting.