Logo SamWelzijnsorganisatie SAM is bezig met het opstarten van het huisbezoekproject 70+ en zoekt vrijwilligers voor eenmalige informatieve huisbezoeken bij mensen boven de 70 jaar binnen de…

gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het wordt in Nederland steeds moeilijker voor ouderen en hun mantelzorgers om de juiste weg te vinden in het enorme aanbod aan voorzieningen en regelingen. Het informatief huisbezoek van Welzijnsorganisatie SAM gaat hierbij ondersteunen. 

Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vragenlijst. Informatie verstrekken staat voorop, Vaak kunnen mensen hiermee direct hun voordeel doen. Is er behoefte om dieper op een of meer onderwerpen in te gaan, dan kan er een vervolgafspraak met een professional, zoals een wijkverpleegkundige of een ouderenadviseur, worden gemaakt.