Utrecht biedt nu in de hele stad vroegtijdig hulp aan inwoners met een huurachterstand. Samen met het Buurtteam worden maandelijks ruim 100 huisbezoeken afgelegd.

In Ondiep gaat dit vanaf vandaag ook gebeuren bij een betaalachterstand op de zorgverzekering, energierekening, waterrekening of de gemeentelijke –en waterschapsbelastingen.

“We willen dat Utrechters kunnen rondkomen en meedoen. Daarom is het belangrijk dat zij schuldenvrij zijn. Deze samenwerking is daar een belangrijke stap in. Zo kunnen we Utrechters met schulden actiever benaderen en sneller helpen”, aldus Wethouder Linda Voortman.

Naast de uitbreiding van de vroegsignalering huurachterstanden, wordt de aanpak in Ondiep verder uitgebreid.

Vanaf gisteren is de samenwerking gestart met Eneco, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, BghU en Vitens. Zo zijn de samenwerkende partijen sneller in staat hulp aan te bieden bij betaalachterstanden.