Logo VRUDe gemeente Woerden is volgend jaar ruim 2 ton meer kwijt aan de algemene bijdrage voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit staat in de kadernota 2019 die de VRU heeft ingediend…

en waarop gemeenten hun zienswijze kunnen geven. In totaal zou Woerden 2,8 miljoen euro af moeten dragen. De kerntaken van de VRU zijn brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, risicobeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsindexatie en beleidsontwikkelingen, zoals aanpassingen in landelijke wet- en regelgeving en een experiment met de paraatheid van de brandweer.

Het Woerdens gemeentebestuur onderschrijft de noodzaak van de voorgestelde ontwikkelingen uit de Kadernota 2019 en stemt in met de financiƫle gevolgen hiervan. Wel wil het college dat de VRU onderzoekt of het experiment met de paraatheid van de brandweer kostenefficiƫnter kan worden uitgevoerd.