Logo VueltaProvinciale Staten van Utrecht stemmen in met een voorbereidingsbudget van € 35.000,- om de Vuelta d’España, een van de drie grote wielerronden in Europa, in 2020 naar Utrecht te halen.

Dit werd tijdens de PS-vergadering van 10 april besloten.

Het Business Peloton Utrecht, een netwerk van bedrijven in de stad Utrecht, heeft een projectvoorstel ingediend bij de provincies Utrecht en Noord-Brabant en bij de steden Utrecht en Breda, om elk een voorbereidingsbijdrage beschikbaar te stellen van € 35.000,-. Dit budget is onder meer nodig voor de uitwerking van routes, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek inclusief te verwachten economische effecten, en de productie van een bidbook.

Utrecht is de beoogde proloog- en startlocatie en Breda de beoogde finishlocatie.