Meldpunt Vuurwerkoverlast Woerden zegt blij te zijn dat veel inwoners het meldpunt weer weten te vinden. Ondanks het vuurwerkverbod is ook dit jaar te zien dat het aantal meldingen sterk oplopen.

Het is opvallend dat de meeste meldingen in de avond worden gedaan en gaan over te vroeg afgestoken vuurwerk en harde knallen die een schrikeffect veroorzaken voor mens en dier. Daarnaast komen de meeste meldingen uit de wijk Molenvliet.

De Werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren heeft contact gezocht met de wijkagenten in Woerden.