Logo Vuurwerk 1De vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling in Oudewater is verder afgenomen. Er sneuvelden minder gemeentelijke eigendommen dan in de achterliggende jaren. Hoewel nog altijd…

te veel bleef de schade deze keer beperkt tot onder de duizend euro. Er werden twee afvalbakken vernield.

Volgens burgemeester Verhoeve is er sprake van een dalende lijn die in 2015 is ingezet. Dat komt onder meer door de ingekorte tijden waarop het vuurwerk mag worden afgestoken. Daarnaast hebben de politie en de BOA’s bepaalde plekken extra goed in de gaten gehouden, aldus Verhoeve.

Enkele jaren geleden bedroeg de schade meestal zes à zeven duizend euro per jaarwisseling. Begin 2016 draaide de gemeenschap op voor zo’n 1.400 euro aan vernielingen.