Logo voetbal 11 Voetbalvereniging Kamerik kan haar clubgebouw gaan verbouwen en de velden herinrichten. De commissie middelen van de gemeente Woerden gaat akkoord met een subsidie…

van 500.000 euro om dat mogelijk te maken. De verbouwing en herindeling van de velden is nodig omdat de gemeente Woerden op één van de voetbalvelden van de vereniging, een nieuw schoolgebouw wil bouwen. VV Kamerik houdt daardoor nog maar twee velden over. Die velden moeten verplaatst worden en ook het clubgebouw kan niet blijven zoals het is.

Tijdens behandeling van het voorstel pleitte een aantal partijen voor het klimaatneutraal maken van het clubgebouw. Voorzitter Jan Klein zegde toe daar zo veel mogelijk aan tegemoet te willen komen. Discussie over het plan is tijdens de raadsvergadering niet meer nodig. Daar wordt het deze maand afgetikt als een hamerstuk.