Logo Wiet1De Utrechtse fracties van VVD en D66 willen weten waarom na jaren van praten Utrecht nog steeds geen drive-in wietshop heeft. Zij dringen er bij monde van Queeny Rajkowski (VVD)…

en Anne-Marijke Podt (D66) bij het college op aan, om die drive-in nog dit jaar te realiseren. Ze vragen zich af wat de laatste stand van zaken is rond de coffeeshop drive-in. 

Enige tijd geleden heeft de raad besloten om een coffeeshop drive-in te realiseren. D66 en de VVD staan nog steeds achter dit besluit. De drive-in wietshop staat op 11 mei op de kalender van de commissie mens en samenleving van de gemeente.