VVD Woerden stelt het college van burgemeester en wethouders vragen over de doorstroomregeling “Van Groot Naar Beter,” in het kader van de ‘slaapkamerleegstand’.

Volgens de VVD heeft Woerden last van dit fenomeen, waarbij leegstand ontstaat in een woning waar eerst een gezin woonde en nu alleen nog ouders of grootouders verblijven.

Uit de vragen blijkt dat de raad niet geïnformeerd is over het inzetten van de doorstroomregeling “Van Groot Naar Beter” in de gemeente Woerden. In 2019 lijkt dit regionaal te zijn ingesteld.

De VVD vraagt het college onder andere sinds wanneer dit project in Woerden loopt, welke kosten dit met zich meebrengt en welke resultaten in onze gemeente geboekt zijn.