Logo VVD Woerden Als laatste partij heeft de VVD Woerden haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij heeft er mee gewacht totdat alle andere partijen hun…

programma’s bekend hebben gemaakt. Vier jaar geleden was de VVD één van de eerste partijen die het verkiezingsprogramma presenteerde en toen zijn er volgens de partij door andere partijen onderdelen uit over genomen. Dat wilde de VVD deze verkiezingen voorkomen. Het partijprogramma draagt de titel “Gelukkig in Woerden”.

Lijsttrekker Reem Bakker zegt dat iedereen in Woerden gelukkig moet zijn. De komende vier jaar wil de partij daarom die dingen aanpakken die nu nog niet goed gaan. Het geluksgevoel moet door iedereen in 2022 bereikt zijn. Onderdelen waarmee het geluksgevoel moet worden verbeterd zijn o.a. meer veiligheid op straat door het aanstellen van BOA’s, een baan, meer woningen en aanleg van de westelijke randweg.

Foto’s: RPL