Logo RIVMHet op 9 november gepubliceerde RIVM-rapport over aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende hulp (SEH) in Nederland is niet actueel, zegt VVD Woerden. De modelberekeningen…

dateren van april 2017. Volgens het rapport zijn ziekenhuizen zodanig over Nederland verspreid dat 99,8 procent van de inwoners binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulp (SEH) kunnen worden vervoerd. Het Hofpoort wordt in het rapport nog genoemd als een ziekenhuis met 24 uur spoedeisende hulp en acute verloskunde, maar die situatie is in Woerden echter drastisch veranderd.

De VVD vraagt nu aan het college de actuele stand van zaken met betrekking tot de SEH en de huisartsenpost (HAP) in Woerden onder de aandacht te brengen van het ministerie van Volksgezondheid en wederom de zorgen van de Woerdenaren over het verdwijnen van deze voorzieningen over te brengen.