Logo Geen Gas Koken GasfornuisDe Woerdense VVD maakt zich zorgen over de plannen om op korte termijn het Schilderskwartier-West af te sluiten van het aardgas. De partij vraagt zich af of de snelheid waarmee…

de plannen doorgaan wel verantwoord is en of inwoners, waaronder veel ouderen, niet met hoge kosten worden opgezadeld. Vanwege de kwetsbare funderingen in de wijk zijn verschillende alternatieve warmtebronnen niet mogelijk en kunnen huizen alleen door elektriciteit worden verwarmd. Hiervoor moeten alle huizen eerst perfect worden geïsoleerd.

Het is nog niet bekend wat dit plan gaat kosten en wie dit gaat betalen. De kosten voor het aardgasvrijmaken van de 39 sociale huurwoningen zijn door woningcorporatie GroenWest betaald. Wat de gevolgen zijn voor mensen met een koophuis, is echter nog onduidelijk. De Woerdense VVD vraagt het college daarom geen overhaaste besluiten te nemen. Daarom heeft de partij vragen gesteld aan het college. De VVD wil dat eerst duidelijk wordt welke kosten de huiseigenaren kunnen verwachten.