Logo Geen Gas Koken GasfornuisDe gemeente Woerden heeft stevige ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Woerden moet in 2030 klimaatneutraal zijn en alle wijken moeten dan zijn afgekoppeld…

van het aardgas. De Woerdense VVD heeft zich altijd kritisch uitgelaten over het hoge tempo dat door de gemeente wordt nagestreefd op het gebied van duurzaamheid.

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in de gemeente gasloos gebouwd en in de komende jaren worden plannen opgesteld voor een alternatieve warmtevoorziening in bestaande Woerdense wijken en dorpskernen. De Woerdense VVD zal hierbij extra alert zijn op veiligheidsmaatregelen die hierbij worden genomen. “

Verduurzaming is belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van onze inwoners”, aldus VVD-raadslid Simone Onrust.