De Woerdense VVD is geschrokken van de oproep van de klankbordgroep Stationsgebied Zuidzijde om een petitie te tekenen voor een andere Omgevingsvisie Woerden met een volledig verkeersplan. Op 1 juni dit jaar is in de gemeenteraad de motie ‘Bouwen in samenhang met de omgeving’ aangenomen. Hierin wordt opgeroepen de bewoners actief te betrekken bij de verdere uitwerking van het Stationsgebied. Volgens de indieners van de petitie ontbreekt in de Omgevingsvisie echter een veilige en logische verkeersstructuur. Er zou onvoldoende aandacht zijn besteed aan de benodigde infrastructuur voor fiets, auto en voetganger. De VVD wil weten of er een overkoepelende verkeersstructuur bestaat voor het gehele gebied ‘de Poort van Woerden’. Nu lijkt het alsof er geen onderlinge samenhang is van de deelgebieden met elkaar of met Woerden. Zo zorgt bijvoorbeeld de veilige fietstunnel onder de omgelegde Steinhagenseweg voor een nog onveiligere situatie bij de eerste kruising verderop, aldus de VVD.