De VVD vraagt zich af of de uitgeefbare gronden en gebouwen in de gemeente Woerden gebruikt kunnen worden om de woningbouw te versnellen.

Als eigenaar kan de gemeente mogelijk meer invloed uitoefenen op ontwikkeling en realisatie van huizen. De oplossing van het woningtekort is immers om te bouwen, bouwen en bouwen, stelt de partij. Het college is in dit verband een aantal vragen gesteld. Zo wil de VVD onder meer weten  hoeveel uitgeefbare gronden en gebouwen er zijn op welke locaties. En welke kansen en mogelijkheden zijn er om op deze plekken woningbouw te ontwikkelen. Ook vraagt de VVD-fractie het college aan te geven of er op korte termijn nog vastgoed afgestoten zal of kan worden en in hoeverre deze vrijkomende locaties dan ontwikkeld kunnen worden voor woningbouw.