Logo CO2 uitstootVVD fractievoorzitter Reem Bakker zegt dat veiligheid en gezondheid speerpunten zijn voor zijn partij. Om die reden wil de VVD regelmatig de luchtkwaliteit gaan meten.

Bij naderende overschrijding van de luchtkwaliteit volgt actie. Dit staat opgenomen in het binnenkort te presenteren verkiezingsprogramma van de VVD ‘Gelukkig in Woerden’, meldt Bakker op Twitter.

Ook Milieudefensie voert actie voor een betere luchtkwaliteit. De actiegroep zet zogenoemde luchtwachters in die er op letten of gemeentes wel maatregelen nemen om schonere lucht te krijgen.

Landelijk hebben zich vorige week zo’n 200 mensen aangemeld. Daar zaten toen nog geen Woerdenaren bij.