Logo VVD WoerdenDe VVD Woerden heeft het college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd met vragen over de wet aanpak overlast. De partij vraagt zich af of…

het college op de hoogte is van het bestaan van deze nieuwe wet en of zij van plan is om hier gebruik van te maken en wanneer dit gaat gebeuren. De wet woonoverlast geeft burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken en de mogelijkheid om de overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven. Bijvoorbeeld een verbod op ’s nachts muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Indien de gemeente gebruik gaat maken van de mogelijkheden die deze wet biedt dan dient de gemeenteraad een verordening aan te nemen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om deze wet te gebruiken.