Logo Zonnepanelen 2De VVD in Woerden wil niet dat zonnepanelen middels de onroerendezaak-belasting (ozb) belast worden en heeft vragen gesteld aan het college. Recentelijk bleek uit een…

uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat zonnepanelen door gemeentes meegeteld mogen worden bij de bepaling van de woz-waarde. Het belasten van zonnepanelen in de ozb zal volgens de VVD een negatieve uitwerking hebben op de verduurzamingsambities van inwoners en de gemeente. De liberalen zijn fel tegenstander van een dergelijke verduurzamingsboete. Daarom wil de oppositiepartij weten of de gemeente bij de berekening van de woz-waarde zonnepanelen buiten beschouwing zal laten.

Fractievoorzitter Florian van Hout zegt het krom te vinden als Woerdenaren die zelf het initiatief nemen om te verduurzamen, daar vervolgens voor worden gestraft met een hogere ozb-aanslag.