Logo VVDDe VVD Woerden wil dat de Wet  aanpak woonoverlast ook in de gemeente wordt ingezet. 1 juli 2017 is landelijk de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden, deze wet geeft… burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. De burgemeester heeft op dit moment maar twee keuzes om woonoverlast aan te pakken, namelijk de overlastgever een waarschuwing geven of diegene uit huis laten plaatsen. Deze eerste oplossing is echter vaak te licht en de tweede te zwaar. Door de nieuwe wet kan de burgemeester een bindende specifieke gedragsaanwijzing geven. Zoals een verbod om ’s nachts muziek te draaien of een gebod om honden te muilkorven. De VVD Woerden wil graag dat de gemeenteraad beslist om deze wet te gaan inzetten en wil graag weten van het college wanneer het hierover een raadsvoorstel kan verwachten.  Om de nieuwe wet te kunnen gebruiken moet de gemeenteraad namelijk een verordening aannemen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om deze wet in te kunnen zetten.