De Woerdense fractie van de VVD blijft zich buigen over het woningtekort: ditmaal onderzoekt de partij of er in onze gemeente mogelijkheden zijn voor zogenaamde fabriekswoningen. Dit zijn huizen die fabrieksmatig worden geproduceerd. Het voordeel van deze manier van bouwen ten opzichte van de traditionele aanpak is niet alleen een lagere kostprijs, maar ook een aanzienlijk snellere bouw.

Het Financieel Dagblad berichtte deze week dat er echter weinig gebruikgemaakt wordt van deze mogelijkheid, met als grootste oorzaak het gecompliceerde en trage proces van het verlenen van vergunningen om fabriekswoningen te kunnen plaatsen.

De Woerdense VVD stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders om te onderzoeken of en hoe deze woningen ingezet zouden kunnen worden om de woningnood in Woerden aan te pakken.