Logo wheelie popVeilig Verkeer Nederland heeft de game Wheeliepop gelanceerd. Die maakt jongeren bewuster van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen. De game is in opdracht van de…

provincies ontwikkeld. De provincie Utrecht stelde €30.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling van deze game.

De game is vooral voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. De game vergroot spelenderwijs het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets en draagt bij aan een gedragsverandering bij jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat zij een kwart van hun reistijd in de weer zijn met hun smartphone om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen.