De woerdense politieke partij WeDo van Wilma de Mooij wil weten of de heruitgave van het boekje ‘We mogen nergens heen, we moeten naar Vught over joodse inwoners van Woerden, er daadwerkelijk komt. De partij heeft burgemeester en wethouder schriftelijk naar de stand van zaken gevraagd.

Twee jaar geleden diende De Mooij een motie in waarin burgemeester en wethouders werden opgeroepen geld vrij te maken voor een heruitgave van het boekje. Die motie haalde geen meerderheid maar burgemeester Victor Molkenboer zegde toe met de stichting 4-5 mei te willen praten over de mogelijkheid van een heruitgave.

Wilma de Mooij zegt in de wandelgangen te hebben vernomen dat ambtenaren er aan werken maar dat de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd over de stand van zaken.