Op 15 januari as. zal de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, mevrouw Mirjam Salet tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gouda benoemen. Zij volgt burgemeester…

Schoenmaker op, hij wordt bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters.

In het voorjaar van 2019 zal de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester van start gaan.