Logo Raadszaal WoerdenD66 Woerden heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de afwijzing van een aanvraag voor een horecavoorziening op bedrijventerrein Middelland.

De aanvrager wilde van een bedrijfskantine een lunchroom maken. Het plan werd afgewezen omdat horeca buiten het centrum maar beperkt wordt toegestaan en het niet past binnen de visie voor de lange termijn.

D66 wil weten waarom de aanvraagt afwijkt van het al bestaande initiatief ‘De Hall’. Verder wil de partij weten of aanpassing van het bestemmingsplan wordt overwogen.