Progressief Akkoord in Montfoort wil weten waarom een deel van het bedrijventerrein de kop IJsselveld in Montfoort nog steeds braak ligt. In vragen aan burgemeester wethouders wijst de plaatselijke partij er op dat spoedig na vaststellen van plannen voor het bedrijventerrein, 8 jaar geleden de eerste kavels werden uitgegeven en er zich bedrijven vestigen. Tot op heden ligt in de zuidwesthoek van het terrein nog steeds een grote braakliggende kavel.

De partij vraagt waarom dat zo is en wat de te verwachten ontwikkelingen voor het terrein zijn. Verder denkt Progressief Akkoord dat voor bouwactiviteiten op het braakliggende stuk grond zwaar bouwverkeer het bedrijventerrein zal moeten doorkruisen en er risico op beschadiging van de nieuw aangelegde wegen is. De partij wil weten wie het herstel gaat betalen.