Logo Onderhoud groenDe gemeente Nieuwkoop waarschuwt haar inwoners iets te doen aan struiken die vanuit een tuin over of het trottoir of de weg hangen. Dan levert volgens de gemeente Nieuwkoop gevaar…

of hinder op voor ouderen, slechtzienden en gehandicapten. Daarnaast kan het voor een gevoel van onveiligheid zorgen. Nieuwkoop vraagt haar inwoners het groen regelmatig te snoeien er er voor te zorgen dat op het trottoir voldoende ruimte overblijft voor voetgangers en dat de verlichting zichtbaar blijft.