Voorlopig is het beter om waterpokkenvaccinatie te beperken tot bijvoorbeeld risicogroepen en ondertussen te leren van ervaringen uit andere landen waar de vaccinatie wel is ingevoerd. Dit is de conclusie van wetenschapper Alies van Lier, verbonden aan het RIVM.

Zij onderzocht de voor- en nadelen van vaccinaties tegen waterpokken en gordelroos en promoveert aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp. Volgens haar zijn de vaak milde gevolgen van de waterpokken in Nederland en de onzekerheden over de mogelijke negatieve gevolgen van vaccinatie redenen om te wachten met de invoering van de vaccinatie.

Voor gordelroos zijn de plannen om een vaccinatie in te voeren concreter dan voor waterpokken. De Gezondheidsraad heeft in juli positief geadviseerd over gordelroosvaccinatie bij ouderen in Nederland mits de prijs van het vaccin aanzienlijk daalt.

De Gezondheidsraad beoordeelt momenteel vaccinatie tegen waterpokken in Nederland. Het advies hierover wordt in de loop van volgend jaar verwacht.