D66 wil weten wat de gemeente Woerden doet om datalekken te voorkomen. Aanleiding vormt een datalek bij Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE), waarbij ruim drieduizend dossiers te zien waren door derden. Mogelijk gaat het ook om gegevens van Woerdense inwoners. Dit incident wordt inmiddels onderzocht.

In Woerden was vorig jaar ook sprake van een datalek. Toen bleken de privégegevens van alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen aan derden te zijn verstrekt. Dit kwam door een menselijke fout die te wijten was aan niet volledig beveiligde software van de Rijksoverheid.

D66 heeft het gemeentebestuur gevraagd of Woerden wordt betrokken bij het onderzoek bij SAVE en of door de gemeente het verplichte gebruik van het slecht beveiligde software bij het verantwoordelijke ministerie is aangekaart.