Het nieuwe platform ‘Wat vindt Woerden’ heeft een poll gemaakt over de Oostdam. De gemeente Woerden heeft ervoor gekozen om met ingang van 18 januari op de Oostdam gedurende zes à zeven maanden eenrichtingsverkeer in te stellen. Hierdoor kan men alleen nog maar via de Oostdam de stad uit rijden. Omgekeerd heeft het autoverkeer alleen nog toegang tot de Woerdense binnenstad via de Wilhelminaweg en de Zandwijksingel.

In de poll wordt de vraag gesteld of dit wel de juiste oplossing is. Deelnemers kunnen kiezen uit drie antwoorden:
* nee, een betere oplossing is de kademuur te verstevigen met damwanden
waardoor tweerichtingsverkeer mogelijk is,
* of nee, men kan beter pontons in de singel plaatsen,
* of ja, het bevordert de doorstroming vanuit de binnenstad.

Het platform Wat vindt Woerden poneert wekelijks stellingen om de meningen van inwoners van Woerden te peilen.

Foto: Gemeente Woerden