Logo WinnetIn de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de Water en Klimaattafel van Winnet, het Water Innovatie Netwerk, zijn een aantal organisatorische wijzigingen…

doorgevoerd. Eén daarvan is het opheffen van het bestuurlijk platform en het invoeren van een bestuurlijke Water- en Klimaattafel.

De Water- en Klimaattafel komt twee keer per jaar bijeen. Op de agenda kunnen alle watergerelateerde onderwerpen aan bod komen. Winnet zal daar één van zijn, maar ook wateroverlast, droogte, hittestress, baggeren en gezond water kunnen besproken worden.

Een agendacommissie die bestaat uit onder meer Woerdens wethouder Ivo ten Hagen, bepaalt welke zaken op de agenda komen. Op 23 juni wordt er een extra bijeenkomst gehouden waar ook de provincie, VRU en het College van Rijksadviseurs (CRA) voor uitgenodigd zijn.